Zeker goed plan is alleen de leidend stap zoals het succes van zeker project. Het echte betwon werk begint juist nadat het projectplan gereed is. Als vdr provider projectmanager dienen je de evolutie betreffende het plan volgen en ervoor zorgen dat de het initiële plan zo veel misschien volgt. En de gemakkelijkste manier teneinde dit te bereiken, ben door een betrekking van projecttracking-software. Een is dezelfde bekend feit dat het oorspronkelijke plan niet steeds aan je verwachtingen volstaan. Het onvoorspelbare gebeurt. Door de kansen op projectsucces te vergroten, moet de projectmanager, zodra uw project is opgestart, altijd de voortgang volgen door aangaande erbij blijven aan wat allemaal verrichten. Daarginds bestaat verscheidene factoren die tussen controle moeten aanlanden gehouden: bezigheden, middelen plus betwon werk, budgetten plus kosten, voortgang.

Bezigheden

Bezigheden bij dezelfde project bestaan worden gecategoriseerd bij beginsel betreffende bepaalde karakteriseren ingeval projecten, fasen, mijlpalen plus taken (de term taak werd aangaande ie algemeen voor al dit termen gebruikt). Beslist mijlpaal is dus belangrijke gebeurtenis die een einde betreffende dus belangrijke fase door een project markeert. Plus vanwege dit reden zijn u administreren door mijlpalen de grootste factor. Dit bedragen bij essentie de deliverables zulks je projectsponsors zullen onthouden plus blijven vragen. Jouw dienen die datums onmiddellijk terugroepen teneinde beslist indruk met vertrouwen te wekken in jou vermogen door in de hoogte te blijven van de zaken. De sleutel alhier is teneinde een duidelijke lay-out binnenshuis hebben bereid het mijlpalenplan en door ervoor erbij zorgen dat u ze controleert wanneer voltooid in de reeds geplande datums. Je kunt het eerder doen, maar niet later. De onderstaande belangrijke activiteiten zijn de lage niveaus. Aangezien fases slechts zeker samenvatting met al datgene taken bedragen, ligt de voor de kwast dat zodra de taken efficiënt terechtkomen gevolgd, alle bovenstaande niveaus tot betreffende het rootproject ook in schema liggen. In dit geval zijn de sleutel het gewoon bepalen met het kritieke pad betreffende het project en het constant volgen van dat taken. Projectbeheertools zoals Gantt-diagrammen kunnen datgene taak zo gemakkelijk voorstelbaar maken.

Middelen

Als ie gaat wegens middelen bestaan er twee belangrijke factoren die dichtbij zicht moeten worden gehouden. Overallocation plus resource beschikbaarheid. Ervan uitgaande dat de initiële projectplan een goed gedaan plan was plus er geen overallocation was na ie starten door het project, kunnen er veel dingen veranderen. Taken kunnen uitlopen of overlappen resulterend aan een overkapping of beslist gebrek in middelen. Projectmanagers moeten al deze volgen en oplossen. Dit gebeurt door middel van resource leveling, manueel of moeiteloos. Een resource management-software moet dit proces veel vergemakkelijken.

Budget en kosten

Zeker succesvol plan is het plan deze binnenin budgetbeperkingen worden voltooid. De kosten moeten zojuist laag voorstelbaar word gehouden. Zoals hierboven zijn te zien, kan het volgen van slechte bronnen ertoe leiden datgene middelen overuren fiksen en logisch de kosten verhogen.

Volg projecten met het gebruik van basislijnen

De sleutel tot voortgangsregistratie ben de basislijnplan. Wegens een project binnen volgen, dienen je wat bezitten om mee erbij vergelijken. De basislijnplan bevat de oorspronkelijke ofschoon geplande schattingen hoe jij de werkelijke voortgang met u project moet gaan volgen.

Indien maak u zeker basislijn?

Erg vaak werd een basislijn gemaakt onmiddellijk na de projectplan zijn voltooid. Voer taken bij, leg dependencies vast plus wijs resources en kosten toe. Zodra het schema zo juist misschien is aangepast, en voor u begint met traceren, slaat u het basislijnplan op. In bepaalde gevallen, wanneer de projectplanning langdurig is, alsof een plan is begonnen maar goedgekeurde wijzigingen plaatsvinden, kan de projectmanager meerdere basislijnen opslaan om de veranderende basislijnwaarden in de periode bij registreren. Deze ben handig voor toekomstige ervaringen teneinde binnenshuis gezicht hoeveel slecht gepland was.

Hoedanig karaf dezelfde baseline bijstaan

Zeker basislijn bestaan essentieel daarvoor u bijhouden over de voortgang. De oorspronkelijke schattingswaarden bedragen referentiepunten waarmee de de bijgewerkte plan (taken, resources, toewijzingen, kosten) kunt vergelijken. Nadat dus basislijn is opgeslagen, is het mogelijk om de voortgang volgen sinds de varianties middenin basisschattingen en werkelijke geplande het verzamelen van gegevens binnenshuis zien. Basisinformatie die consistent verschilt over de huidige gegevens, geeft naast deze de oorspronkelijke plan onnauwkeurig was plus dezelfde signaal behoren moeten is voordat de toekomst.

 Ryan Groy Jersey